Stap2: Natuurvijver

De natuurvijver heeft een natuurlijke beplanting en het water trekt veel dieren aan, zoals kikkers, salamanders en insecten. De juiste hoeveelheid en een goede variatie (zuurstof)planten zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water hoog blijft, waardoor algen niet de overhand krijgen. Door de rijke beplanting gaat een natuurvijver op in de rest van de tuin. De kant loopt over in water en de ondiepe zones zijn beplant met moeras– en oeverplanten. De vorm van een natuurvijver is onregelmatig. Hierdoor ontstaan allerlei natuurlijke groeiplaatsen voor waterplanten en onderkomens voor kleine dieren.

Vrije vorm